สมาคมโฮมีโอพาธีย์ ประเทศไทย
ยินดีต้อนรับ, Guest

ThaiHomeopathy.org

โฮมีโอพาธีย์ได้ปักธงในประเทศไทยแล้ว หลังจากถือกำเนิดขึ้นมาในโลกได้กว่า 200ปี โฮมีโอพาธีย์เป็นศาสตร์ที่ นพ. แซมมวล ฮาห์เนอมานน์ บิดาผู้ให้กำเนิดศาสตร์นี้ได้ถอดรหัสความลับจากธรรมชาติมาร้อยเรียงเป็นการแพทย์องค์รวมที่มีประสิทธิภาพ คลอบคลุมทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และจิตวิญญาณ ถ่ายทอดเป็นคำสอนที่เข้าใจได้ง่ายและจัดเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อถ่ายทอดสู่คนรุ่นต่อไป

Web site นี้จะได้เป็นแหล่งรวมของผู้สนใจโฮมีโอพาธีย์ทุกคน บุคคลากรในวิชาชีพสาธารณสุข บุคคลทั่วไปที่มีความรู้และให้การบำบัดโฮมีโอพาธีย์ รวมถึงประชาชนทั่วไป ที่จะใช้เป็นสถานที่ค้นคว้าหาความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาความรู้และคุณธรรมของตนรวมถึงให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติต่อไป


แบบสำรวจ
คุณรู้จักโฮมีโอพาธีย์จากแหล่งใด ?
??????????
?????????????
????????????
???????????
 Copyright © 2011 Homeopathy Association of Thailand